LABO VAN DE VELDE
Historiek

LABO LEB werd in 1974 gesticht in Hasselt en begon zijn activiteiten als controle laboratorium voor burgerlijke bouwkunde. De stichter Piet Van De Velde koos een locatie op de Zuivelmarkt in Hasselt. Al vlug bleken de lokalen te klein en op aandringen van burgemeester Meyers werd naar een andere en beter bereikbare plaats gezocht. De keuze viel op het industrieterrein Kiewit, de Bedrijfsstraat. Heden verblijven we er nog en hebben reeds driemaal uitgebreid.

In 1978 startte Piet Van De Velde met eenzelfde laboratorium in Luik, nl. LABO LRL. Hier heeft Eric Van De Velde het heft in handen genomen in 1991. LABO LRL is al driemaal van locatie veranderd, met momenteel het adres in Vottem, Rue Fond des Fourches.

1997, Piet Van De Velde trekt zich stilaan terug om plaats te maken voor de jongere generatie. Eric Van De Velde neemt volledig het stuur over, zowel van LABO LRL als van LABO LEB. Om de zaken van beide firma’s beter te beheren werd LABO VAN DE VELDE opgericht.

Over ons

Labo LEB is een Belac-geaccrediteerd onafhankelijk bouwkundig laboratorium actief sinds 1974. Niet alleen hebben we al reeds 38 jaar ervaring maar we hebben ook laboratoria gelegen in de beide taalgebieden nl. in Hasselt en Vottem. In deze laboratoria worden allerhande proeven uitgevoerd op bouwmaterialen en dit zowel:

in het kader van doorlopende keuringen voor certificatie

op materialen afkomstig van werven in opdracht van openbare besturen

op vraag van fabrikanten voor interne controle

op vraag van particulieren

Vanuit voornoemde vestigingen worden daarnaast ook met verschillende teams proeven uitgevoerd op de werf. De Belac-accreditatie staat garant voor het gehanteerde kwaliteitssysteem, de inzet van gekwalificeerde medewerkers en het degelijk vakmanschap dat voor de dag gelegd wordt.