LABO VAN DE VELDE

Proeven

LABO LEB is een onafhankelijk controle laboratorium voor burgerlijke bouwkunde en is geaccrediteerd overeenkomstig NBN EN ISO/IEC 17025.

Het accreditatiecertificaat “ BELAC nr. 184-Test ” is op aanvraag bij ons of via de website van BELAC te bekomen. Onderstaand is per categorie weergegeven welke proeven U bij ons kan laten uitvoeren. De proeven gemerkt met het BELAC – logo zijn geaccrediteerd. Via deze weg wensen wij U ook te informeren over het belang van de staalname. Om als geaccrediteerd labo de prestatiekenmerken zoals vermeld in de normen te kunnen halen, is het van belang dat de staalname ook op een volgens de norm voorgeschreven procedure verloop. Hierbij enkele voorbeelden met de desbetreffende norm:

CATEGORIE I: ZAND, FIJNE GRANULATEN
 • CATEGORIE IA: ZAND, FIJNE GRANULATEN

  Watergehalte

  NBN EN 1097-5


  184-TEST

  NBN B11-227

 • Korrelverdeling
  a) Voorbereiding
  b) Droge zeving op maaszeven of plaatzeven
  c) Droge zeving met verwijdering langs natte weg van de vulstof

  NBN EN 933-1


  184-TEST

  NBN B11-013

 • Gehalte aan fijne deeltjes- bepaling via natte zeving
  a) Met maaswijdte tussen 0,063 mm en 0,080 mm
  b) Met maaswijdte kleiner dan 0,063 mm
  c) Met maaswijdte van 20 microns

  NBN B11-209

 • Zandequivalent

  NBN EN 933-8
  NBN 589-208
  NF P 18-597
  NF P 18-598

 • Schijnbare volumemassa
  a) Volumemassa in droge toestand zonder verdichting
  b) Van een vulstof na bezinking in tolueen
  c) Percentage holle ruimte van vulstof in droge,verdichte toestand
  d) Van een niet geroerd monster

  N.07.02
  N.07.03
  NBN B11-222
  NBN EN 1097-3
  NBN EN 1097-4

 • Absolute volumemassa
  a) Met volumemeter
  b) Met picnometer

  N.03.09
  NBN B11-224
  NBN EN 1097-7

 • Electrometrische meting van de pH

  N.01.07

 • Bepaling van het gehalte aan organische stoffen
  a) Door kleurmetingsproef
  b) Door de methode met H2O2
  c) Door de methode met K2Cr2O7

  NBN EN 1744-1
  §15.1 & §15.2
  SB250 V2.2-3.1
  14§4.15


  184-TEST

  NBN 589-207 §3

 • Chloorwaterstofzuurproef

  NBN 589-209


  184-TEST

 • Dichtheid van deeltjes en wateropname

  NBN EN 1097-6
  §8,§9


  184-TEST

 • CATEGORIE IB: GROND, ZAND, FIJNE GRANULATEN

  Gehalte aan deeltjes kleiner dan 0,020 mm

  N.02.02

 • Bepaling van de Atterbergse grenzen
  a) Vloeigrens
  b) Uitrolgrens

  NBN CEN ISO/TS
  17892-12


  184-TEST

  N.01.03

 • Optimale verdichting

  NBN EN 13286-2


  184-TEST

  NF P 94-093

 • CBR-proef met meting van de zwelling

  NF P 94-078
  NBN EN
  13286-47

 • Drukweerstand op grond-cement

  NF P 94-078
  NBN EN
  13286-47

 • Weerstand van grond-cement na onderdompeling

  NF P 94-078
  NBN EN
  13286-47

 • CBR-proef op grond-cement: zonder indompeling

  NF P 94-078
  NBN EN
  13286-47

 • Proeven op gestabiliseerd zand (Proctor-proef monster)
  a) vervaardiging van het mengsel
  b) vervaardiging van het proefstuk
  c) bewaring van het proefstuk
  d) samendrukking van het proefstuk

  NBN EN
  13286-41


  184-TEST

  N.51.08

 • Gehalte aan chloorionen

  NBN B11-004
  NBN EN 1744-1§7

 • Drukproef op een grond-cement monster

  N.51.05

 • Methyleenblauwproef

  NBN EN 933-9


  184-TEST

CATEGORIE II: GRANULATEN
 • Bemonstering

  NBN EN 932-1

 • Korrelverdeling

  NBN EN 933-1,-2


  184-TEST

  NBN B11-001

 • Korrelvormgetal

  NBN B11-203
  NBN EN 933-4

 • Percentage platte stenen volgens de individuele korrelvormcijfers

  NBN B11-203

 • Percentage platte en/of lange stenen door zeven met langwerpige openingen

  NBN EN 933-3


  184-TEST

 • Ronde stenen en % gebroken oppervlakken

  NBN EN 933-5


  184-TEST

  NBN B11-207
  N.03.03

 • Schijnbare volumemassa

  NBN B11-206

 • Absolute volumemassa
  a) Door hydrostatische weging of gelijkwaardige methode
  b) Op stenen met pycnometer onder vacuüm
  c) Op poeder met pycnometer onder vacuüm

  NBN B11-206
  N.03.09

 • Gloeiverlies

  I.1.3.

 • Statische drukweerstand (per proefstuk)
  a) Met klein vat
  b) Met middelmatig vat
  c) Met groot vat
  d) Uittrekking van het proefkaliber

  NBN B11-206
  N.03.09

 • Gehalte aan organische stoffen
  a) Kleurmetingsproef
  b) H2O2 -methode
  c) Kaliumdichromaat procede

  NBN EN 1744-1
  §15.1 & §15.2


  184-TEST

  NBN 589-207 §3

 • Wateropslorping

  N.03.11

 • Dichtheid van deeltjes en wateropname

  NBN EN 1097-6
  §7, §8, §9


  184-TEST

 • Watergehalte

  NBN EN 1097-5

 • Puin (gerecycleerde aggregaten)

  NBN EN 933-11
  CMA/2/II/A.22
  CMA/2/II/A.23


  184-TEST

  PTV 406

 • STEENSLAG, GRIND EN SLAKKEN: AANVULLENDE PROEVEN

  Fijne of aardachtige bestanddelen

  NBN EN 933-1,2


  184-TEST

  NBN B11-209
  N.03.06

 • Gehalte aan schelpdeeltjes

  NBN B11-005
  NBN EN 933-7

 • Gehalte aan chloorionen

  NBN B11-004
  NBN EN
  1744-1§7

 • Los-Angeles

  NBN EN 1097-2


  184-TEST

  NF P18-573

 • Micro-Deval

  NBN EN 1097-1


  184-TEST

  NF P18-572

 • LICHTE GRANULATEN

  Bemonstering

  NBN B11-051
  NBN EN 932-1

 • Zeefanalyse

  NBN B11-052
  NBN B11-151
  NBN EN 933-1
  NBN EN 13055-1

 • Volumieke massa van het gestorte droge granulaat

  NBN B11-251
  NBN EN 1907-3

 • Weerstand tegen verbrijzeling

  NBN B11-252
  NBN EN 13055-1

 • Volumemassa van de korrels en wateropslorping
  a) Door hydrostatisch wegen
  b) Door volumetrische methode

  NBN B11-255
  NBN EN 1097-6

 • Volumemassa van het materiaal, met pycnometer onder vacuüm

  N.03.09

 • Wateropslorping, na 30 min en na 24 uren

  NBN B11-255
  NBN EN 1097-6

CATEGORIE V: MORTELS
 • Buiging en druk

  NBN B12-208
  NBN EN 196-1

 • Volumemassa

  NBN B14-218

CATEGORIE VI: PROEVEN OP BETON
 • CATEGORIE VIA: VERHARD BETON

  Ontnemen en behandeling van proefstukken

  NBN B15-209

 • CATEGORIE VIA: VERHARD BETON

  Ontnemen en behandeling van proefstukken

  NBN B15-220
  NBN EN 12390-3

 • Drukproef

  NBN B15-220
  NBN EN 12390-3


  184-TEST

 • Drukproef

  ISO 4012

 • Buigproef op prisma’s

  NBN EN
  12390-5
  NBN B15-209

 • Splijtproef op cilinders en kubussen

  NBN B15-218
  N.53.08

 • Bepalen van de schijnbare volumemassa

  NBN EN
  12390-7
  NBN B15-209

 • Wateropslorping door onderdompeling

  NBN B15-215


  184-TEST

 • Dikte van betonkernen

  NBN EN 13863-3
  N.53.01, N.52.04


  184-TEST

 • CATEGORIE VIB: VERS BETON

  Vervaardigen en voorbereiding van betonproefstukken

  NBN EN
  12390-2
  NBN B15-206

 • Meten van de volumemassa van verdicht vers beton

  NBN EN
  12350-6
  NBN B15-213

 • CATEGORIE VI: PROEVEN OP BETON: AANVULLENDE PROEVEN

  Controle van de samenstelling van vers beton
  a) Watergehalte, cementgehalte en/of vulstofgehalte
  b) Zonder correctie
  c) Met correctie

  NBN B15-210

 • Meten van het luchtgehalte van vers beton

  NBN EN 12350-7§5

 • Consistentie (Zetmaat) van vers beron

  NBN EN 12350-2

 • Waterdoorlatendheidsproef

  NBN B15-222

 • Bepalen van het gloeiverlies (incl het malen)

  NBN B15-251

 • Watergehalte in de massa van het mengsel

  SB250 V3.1 hfst. 14§4.25
  TRA 50 §A3.1
  NBN B15-210

 • Cementgehalte, in de massa van de droge granulaten

  NBN B15-210

 • Watergehalte van schraal beton

  SB250 V3.1 hfst. 14§4.25
  TRA 50 §A3.1
  NBN B15-210

 • Hydraulisch gebonden mengsels: druksterkte

  NBN EN 13286-41


  184-TEST

 • Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels: Proctorverdichting en verdichting met proctorapparatuur

  NBN EN 13286-2
  NBN EN 13286-50


  184-TEST

 • Hydraulisch gebonden mengsels: verwerkbaarheidsperiode

  NBN EN 13286-45


  184-TEST

CATEGORIE VIII: BINDMIDDELEN VOOR WEGEN, KOOLWATERSTOFPRODUCTEN EN VULSTOF
 • Bindmiddelgehalte van bestrijkingsmiddelen

  N.54.06
  N.54.05

 • Korrelverdeling van bestrijkingsmiddelen

  N.54.07

 • Vulstofgehalte van bestrijkingsmiddelen

  N.54.07

 • Holle ruimte van vulstof in droge,verdichte toestand

  NBN B11-222
  NBN EN 1097-4
  N.07.03

 • Korrelverdeling van vulstof

  NBN B 11-221

CATEGORIE IX: KOOLWATERSTOFVERHARDINGEN
 • Voorbereiding der monsters:
  a) Boren
  b) Zagen
  c) Scheiden van de lagen
  d) Meten van de dikte

  NBN EN 12697-36


  184-TEST

  N.54.01

 • Schijnbare soortelijke massa
  a) Voorbereiding
  b) Door geometrische bepaling
  c) Door hydrostatische weging

  SB 250 V2.2-3.1
  14§4.3
  NBN EN 12697-6,
  methode B en D


  184-TEST

  N.54.09

 • Maximale soortelijke massa

  SB 250 V2.2-3.1
  14§4.3
  NBN EN 12697-5,
  methode A


  184-TEST

  N.54.09

 • Relatieve dichtheid

  N.54.08
  SB 250 V2.1, XIV§4.2

 • Bindmiddelgehalte:
  a) met Soxhletapparaat
  b) met centrifuge

  NBN EN 12697-1
  B.1.4. en B.2.1.


  184-TEST

  N.54.05
  N.54.06

 • Korrelverdeling

  NBN EN 12697-2


  184-TEST

  N.54.07

 • Korrelvormcijfer

  NBN EN 933-4
  NBN B11-203

 • Statische drukweerstand (per proefstuk)
  a) Met klein vat
  b) Met middelmatig vat
  c) Met groot vat
  d) Uittrekking van het proefkaliber

  NBN B11-205
  N.03.04

 • Waterdoorlaatbaarheid

  N.54.10

 • Rel. verdichting op losse KWS of kern-vervaardiging van een Marshalltablet

  N.54.08

 • CATEGORIE IX: KOOLWATERSTOFVERHARDINGEN: AANVULLENDE PROEVEN

  Gloeiverlies

  I.1.3.

 • Recuperatie van bindmiddel door uitdamping onder vacuüm

  N.08.26

 • Marshallproef: stabiliteit en vloei

  N.54.16

 • Cantabroproef

  NBN EN 12697-17

 • Aanwezigheid van teer in een bitumineus mengsel

  SB 250 V2.2-3.1,14§3.7.2.2

CATEGORIE X: METSELWERKMATERIALEN
 • Bepalen van de afmetingen

  NBN B24-205

 • Schijnbare volumemassa

  NBN B24-206
  NBN B21-001

 • Druksterkte

  NBN EN 772-1


  184-TEST

  NBN B24-201

 • Wateropslorping: door onderdompeling
  a) Droging en bepaling van de droge massa
  b) Bepaling van de hoeveelheid opgeslorpt water gedurende 48 uur
  c) Bepaling van de hoeveelheid opgeslorpt water, tot constante massa

  NBN B24-203
  NBN B15-215
  NBN B21-001

 • Wateropslorping: door capillariteit

  NBN EN 772-11


  184-TEST

CATEGORIE XII: BUIZEN
 • Weerstand tegen verbrijzeling : ongewapende buizen

  NBN B21-011
  NBN EN 1916

 • Weerstand tegen verbrijzeling : gewapende buizen

  NBN B21-501
  NBN EN 1916

 • Weerstand tegen verbrijzeling : staalvezel versterkte

  NBN B21-502
  NBN EN 1916

 • Verbrijzelingsterkte van schacht- en tussenelementen

  NBN EN 1917

 • Wateropslorping op proefstukken door onderdompeling

  NBN B15-215
  NBN EN 1916:F
  NBN EN 1917:D


  184-TEST

 • Controle van de omhulling van de wapeningen

  NBN B21-501
  NBN EN 1916

 • Vezelgehalte van met staalvezel versterkte betonbuizen

  NBN B21-502
  NBN EN 1916

 • Weerstand tegen verbrijzeling : draineerbuizen van poreus beton

  NBN EN 1916

CATEGORIE XIII: GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN
 • BOORDSTENEN, WATERGREPPELS EN KANTSTROKEN

  Buigsterkte

  NBN B21-411
  NBN B15-214

 • Druksterkte

  NBN B15-220


  184-TEST

 • Slijtweerstand

  NBN B15-223

 • Wateropslorping door onderdompeling

  NBN B15-215


  184-TEST

 • BETONTEGELS EN -STENEN MET EEN DIKTE KLEINER DAN 8 CM

  Buigweerstand

  NBN B15-214

 • Druksterkte

  NBN B15-220


  184-TEST

 • Slijtweerstand

  NBN B15-223

 • Wateropslorping door onderdompeling

  NBN B15-215


  184-TEST

 • BETONSTRAATSTENEN

  Drukweerstand

  NBN B15-220


  184-TEST

 • Slijtweerstand

  NBN B15-223

 • Wateropslorping door onderdompeling

  NBN B15-215


  184-TEST

CATEGORIE XV: SPECIALE PRODUCTEN
 • Druksterkte

  NBN B15-220

 • Slijtproef

  NBN B15-223

 • Wateropslorping door onderdompeling

  NBN B15-215

 • Volumemassa door weging en meting van de afmetingen

  N.54.09

 • Controle van de afmetingen

  NBN B21-311

 • Meting van mozaiekkeien

  N.21.01

CATEGORIE XVII: PROEVEN OP DE WERF
 • Boren van asfalt- en betonkernen

  LEB

 • Plaatproef van 200cm² en 750cm²

  N.50.01
  SB 250 H14-4.16


  184-TEST

 • Plaatproef van Westergaard

  Afgeleide methode van “Manuel du Laboratoire Routier (R.Peltier)”


  184-TEST

 • Slagsonde

  N.50.03

 • Schijnbare volumemassa van de fundering

  N.52.03

 • Metingen met de rij van 3 meter

  N.50.02

 • Zandvlekproef

  N.53.03

 • Meten van begrindings- en spreidingsgraad

  N.53.07

 • Standaard Proctor-proef voor zand-cement

  NBN EN
  13286-41


  184-TEST

  N.51.08

 • Beschrijving rioleringsonderzoek met TV-camera

  SB250 V2.2,14§3.24
  NBN EN 13508-2